Odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Odprti razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

V leti 2021 se je odprlo veliko razpisov, tako standardnih, ki se odpirajo praviloma vsako leto, tistih povezanih z ukrepi v času COVID-19 in nekateri novi.

Številna podjetja tudi ob koncu leta iščejo odprte razpise, preko katerih se pripravljajo na nove investicije, prestrukturiranje, razvojne aktivnosti in pri tem iščejo dodatne možnosti financiranja.

 

V pomoč je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo objavilo seznam odprtih razpisov, ki jih ministrstvo izvaja samo in preko izvajalcev, to so SID banka, Javna agencija SPIRIT, Javni sklad RS za podjetništvo (SPS), Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS), Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS (JŠRIS) ter Slovenska turistična organizacija (STO).

Ukrepi, katerih objavo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje izvesti do konca leta 2021

  • Mentorske sheme za ranljive skupine, zaposlene v socialnih podjetjih 2021-2022 v vrednosti 3 milijonov evrov (izvajalec je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, planirana objava v decembru 2021),
  • Prestrukturiranje in razvoj slovenskih gorskih centrov v vrednosti predvidoma do 50 milijonov evrov (izvajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, planirana objava v decembru 2021),
  • Neposredna potrditev operacije Turizem 3 gostinstvo in turizem – enkratni dodatek v vrednosti 13,8 milijonov evrov (izvajalec SPIRIT, planirana potrditev ukrepa v decembru 2021, objava s strani SPIRIT pa v začetku naslednjega leta),
  • Javni razpis za digitalno transformacijo podjetij v vrednosti 44 milijonov evrov (izvajalec Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, planirana objava v decembru 2021).

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Mojca Tominšek