Novosti in obvestila

Datum

12. Jun 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Posvet: Priprava tehnološke vode za hladilne in grelne sisteme, IOS Maribor, 14.06.2018

 

Vam VODA razen grelnega medija predstavlja predvsem strošek? Iščete načine za PREPREČEVANJE IZGUB v vročevodnem omrežju!? Korozija, obloge, mikrobna kontaminacija – vse to so dejavniki, tesno povezani s primerno kakovostjo vode v hladilnih in grelnih sistemih. Pridružite se nam na brezplačni zgoščeni predstavitvi, kako PRIHRANITI brez velikih investicij, ki jo SRIP – Krožno gospodarstvo pripravlja v sodelovanju z Inštitutom za okoljevarstvo in senzorje d.o.o.!

POSVET PRIPRAVA TEHNOLOŠKE VODE ZA HLADILNE IN GRELNE SISTEME
v četrtek, 14. junija 2018, od 9.00 do 14.00 ure,
v prostorih IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o., Beloruska 7, Maribor.

VSEBINE
Pridobili boste celovito informacijo o postopkih priprave tehnološke vode, zakonodajnih merilih in nadzoru kakovosti vode kot hladilnega ali grelnega medija. Posebna pozornost bo namenjena pripravi tehnološke vode in slabo poznanemu pojavu mikrobiološko inducirane korozije (MIC) v vročevodnih industrijskih sistemih ter vzrokom za nastanek in ukrepom za preprečevanje nastanka legionele v hladilnih sistemih. Predstavljene bodo možnosti ponovne uporabe očiščene tehnološke vode za nadomeščanje izgubljenih količin vode med procesi.

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA
Odgovorni strokovnjaki, v podjetjih odgovorni za energetske sisteme in pripravo tehnološke vode boste dobili vpogled v načrtovanje in sistematično izvajanje preventivnih in korektivnih ukrepov za omejevanje stroškov, ki so posledica škode, nastale zaradi neprimerne kakovosti vode v omrežju.

PROGRAM
9.00 – 9.30 sprejem in pozdrav udeležencev
9.30 – 10.15 Metode priprave tehnološke vode, prof. dr. Aleksandra Lobnik
10.15 – 11.00 Možni pristopi recikliranja odpadne vode v tekstilni industriji, dr. Simona Vajnhandl
11.00 – 11. 15 odmor
11.15 – 12.00 Nadzor kakovosti tehnološke vode v vročevodnih sistemih in ukrepi za preprečevanje korozijskih pojavov, dr. Mojca Poberžnik
12.00 – 12.45 Priprava hladilne vode in vzdrževanje sistemov za odvajanje toplote, dr. Maja Bauman
12.45 – 13.45 diskusija, vprašanja

Z VAMI BODO:
prof. dr. Aleksandra Lobnik, direktorica in vodja R&R podjetja IOS d.o.o.Doktorirala je leta 1998 na Inštitutu za organsko analizno kemijo Univerze v Gradcu, Avstrija. Od leta 1998 do 1999 je bila na istem inštitutu aktivna kot podoktorski znanstveni sodelavec. Od leta 2009 je zaposlena kot redna profesorica na Fakulteti za strojništvo, UM. Leta 2006 je bila soustanoviteljica podjetja IOS, d.o.o., kjer se ukvarja s prenosom raziskovalnih dosežkov v realne aplikacije s področja senzorjev, materialov in čiščenja voda. Je vodja različnih direktnih projektov za gospodarstvo. Je aktivna na področju promocije znanosti, vabljena gostja različnih okroglih miz, ima vrsto intervjujev na televiziji, v dnevnih časopisih in revijah.

dr. Mojca Poberžnik, univ.dipl.inž., IOS d.o.o., vodja raziskovalnega področja okoljevarstvo. Njeno strokovno in raziskovalno delo je usmerjeno v pripravo in obdelavo pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, čiščenje odpadnih (tehnoloških, deponijskih, komunalnih…) voda, analizne metode s področja voda, zakonodajo na področju odpadnih, pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, uporabo izotopskih metod in analiznih tehnik v hidrokemiji, hidrokemijsko modeliranje. Je zunanja presojevalka za sisteme ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 in obvladovanja kakovosti po ISO 9001.

dr. Maja Bauman, univ.dipl.inž., IOS d.o.o., vodja laboratorija za okoljevarstvo. Njeno strokovno delo je usmerjeno v poznavanje zakonodajnih zahtev in meril s področja okoljevarstva ter osredotočeno na različne vrste voda, kot so tehnološke, površinske, odpadne, kopalne vode ter pitno vodo. Obvladuje in izvaja standardizirane metode laboratorijske analitike vode in testiranja postopkov obdelave in čiščenja različnih tipov voda ter sodeluje pri razvoju materialov za aplikacije na področju okoljevarstva.

Vabljena gostja:
Dr. Simona Vajnhandl, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic