Novosti in obvestila

Datum

12. Jun 2018

Kategorije

Deli z drugimi

Vabilo za sodelovanje pri projektu sofinanciranja inovativnih projektov za zaposlovanje mladih

Spoštovani člani Štajerske gospodarske zbornice!

Štajerska gospodarska zbornica bo kot partnerka sodelovala z ŠOUM Maribor pri prijavi na  razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti z  imenom:  Projekt sofinanciranja inovativnih projektov za zaposlovanje mladih.

Projekt je razpisan z namenom večje zaposljivosti brezposelnih mladih in aktiviranje delodajalcev pri iskanju pravega ustreznega kadra.  Cilj je tudi vzpostaviti partnersko sodelovanje med različnimi deležniki na trgu dela.  Projekt se bo izvajal v Vzhodni kohezijski regiji. Z dnem 28.6. 2018 je potrebno oddati prijavo.

VABIMO VAS, DA SE PROJEKTU PRIDRUŽITE KOT PRIDRUŽENI ČLAN – DELODAJALEC – AKTIVATOR BREZPOSELNIH MLADIH

Kot potencialni delodajalec  se boste skozi delo projekta lahko povezali in seznanili z mladimi, skozi projekt boste lahko usmerjal izobraževanje in usposabljanje in razvoj novega kadra. Usposabljanje boste lahko prilagodili svojim potrebamSodelovali boste pri oblikovanju trajne mreže partnerjev, s katero bo izbor kadrov lahko lažji in bolj ciljan.

 

Sam projekt bo predvidoma trajal od jeseni 2018 do 31.10 2019.

 

Kaj prevzemate kot delodajalec:

–              Do ponedeljka 18.6. pripravite originalno podpisano izjavo (Priloga Izjava št 6).

–              Imate oblikovano sliko o tem, kakšen kader bi želeli, s kakšnimi kompetencami in lastnostmi.

–              V času izvajanja projekta aktivno sodelujete pri aktivnostih usposabljanja in razvoja mladih, mreženju in povezovanju.

–              Po zaključenem izobraževanju/projektu zaposlite brezposelno mlado osebo (ali več njih). Za zaposlitev brezposelne mlade osebe je predvidena subvencija v višini 5.000,00 evrov.

Z odločitvijo da se pridružite projektu kot partner vaše podjetje ne prevzema nobenih obveznosti, postanete pa evidentirani potencialni partner projekta.

 

Kaj boste pridobili z sodelovanjem pri projektu?

–              Pridobili stik z mladim, potencialnim kadrom za vaše podjetje.

–              Usmerjali usposabljanje in izobraževanje svojih bodočih zaposlenih.

–             Pridobili nove zaposlene, ki bodo imeli posebne kompetence.

–              Postali del bodočega partnerstva, ki bo vplivalo na trg dela.

–              Za zaposlitev vsake brezposelne osebe prejeli subvencijo v predvideni višini 5.000,00 evrov.

 

Priložena je izjava, za katero prosimo, da jo podpisano in ožigosano vrnete do ponedeljka 18. 6. 2018 na naš naslov. 

Prav tako vas bomo poklicali, da se lahko pogovorimo o podrobnostih projekta in kadrovskih potrebah, ki jih zaznavate (katera področja, profili, specifična znanja in kompetence).

Na voljo smo za vsa vprašanja: Mag Mia Miše, mia.mise@stajerskagz.si, 02 220 87 25

 

V želji, da bi tudi tako izgradili nov model povezovanja gospodarstva in okolja, vas vabimo, da se projektu pridružite!

 

Mag Aleksandra Podgornik, l.r.
Direktorica Štajerske gospodarske zbornice

Priloga Izjava št. 6: PISMO O NAMERI O SODELOVANJU PRI IZVEDI PROJEKTA ZA ZAPOSLOVANJE MLADIH

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic