SPS ponovno odprl VAVČERJE ter razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij

slovenski podjetniški sklad - SPS- logo

SPS je dne, 12.02.2021, v Uradnem listu RS št 21/2021 in na svoji spletni strani objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov, in sicer:

VAV-1 Vavčer za certifikate kakovosti
VAV-2 Vavčer za patente, modele, znamke
VAV-3 Vavčer za tržne raziskave tujih trgov
VAV-4 Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih
VAV-5 Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino
VAV-7 Vavčer za dvig digitalnih kompetenc
VAV-8 Vavčer za digitalni marketing
VAV-9 Vavčer za pripravo digitalne strategije
VAV-10 Vavčer za kibernetsko varnost
VAV-11 Vavčer za statusno preoblikovanje družb
VAV-12 Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja
VAV-13 Vavčer za prenos lastništva
VAV-14 Vavčer za prototipiranje

Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov!

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 EUR do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve. S pomočjo vavčerjev bo možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje bo lahko koristilo max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oz. do porabe sredstev.

Osnovne značilnosti vavčerjev:

znailnost 2021

Pri pripravi in oddaji celotne vloge je možno dobiti tudi brezplačno pomoč na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Lokacije in kontaktni podatki točk SPOT Svetovanje v vseh regijah so na voljo na spletni strani: https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/ in pri ostalih institucijah, ki so določene za posamezen vavčer (DIH Slovenija, Urad za intelektualno lastnino Lokacije, SPIRIT Slovenija).

Za vse dodatne informacije glede vavčerjev pa lahko kadarkoli pišete tudi direktno na SPS na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si. Odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

Več o vavčerjih na https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/759-slovenski-podjetniski-sklad-ponovno-odpira-vavcerje-enostavne-spodbude-malih-vrednosti-za-msp in https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

 

Prav tako 12.02.2021 je SPS v Uradnem listu RS št. 21/2021 in na spletni strani SPS-a objavil javni razpis P2 2021 – Spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Mlada inovativna podjetja s potencialom rasti bodo lahko z nepovratnimi sredstvi v višini do 54.000 EUR razvijala produkt (MVP) in lansirala tržne produkte na trg.

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu oz. sodišču v obdobju od 1.1.2020 do vključno 15.03.2021, in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev
  • ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani
  • so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije
  • se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge

Postopek pridobitve zagonske spodude P2 v letu 2021:

P2 KACA 2021

Več o P2 2021 na https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/760-slovenski-podjetniski-sklad-objavlja-razpis-p2-2021-spodbude-za-zagon-inovativnih-podjetij in https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Mojca Tominšek

Izpostavljamo

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!

Prijava na e-novice