Novosti in obvestila

Datum

18. Okt 2021

Kategorije

Deli z drugimi

SPS: Razpis za ugodne kredite organizatorjem potovanj in COVID Mikrokrediti

P7CV 2021 COVID – Krediti organizatorjem potovanj

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS), je objavil  nov razpis, v skupni vrednosti 10 mio EURki je financiran iz namenskega premoženja Sklada, ki jih je Sklad prejel skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva.

Namen ugodnega kredita je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil za pogodbe o paketnem potovanju iz 5. odstavka 101.a člena ZIUZEOP s strani organizatorjev potovanj.

Cilji javnega razpisa so:

  • poplačilo terjatev potrošnikov iz naslova plačil po pogodbi o paketnem potovanju,
  • hiter dostop podjetjem do javnega financiranja z ugodno obrestno mero, brez stroškov odobritve in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah, daljšo ročnostjo kredita in možnostjo koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
  • ohranitev poslovanja in preživetja podjetij.

V okviru razpisa bodo lahko mikro, mala, srednja in velika podjetja s sedežem v RS, ki so organizatorji povezanih potovanj in ki izpolnjujejo pogoje kandidiranja in izkazujejo dolg iz naslova vračila plačil za pogodbo o paketnem potovanju, pridobila kredit v višini do maksimalno 1,8 mio EUR. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev in najdaljša 72 mesecev.

Roki za oddajo vlog: Vlogo s prilogami za pridobitev kredita lahko podjetja oddajo na ePortal Sklada https://eportal.podjetniskisklad.si/najkasneje do 5. novembra 2021 do 14. ure.

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/815-razpis-za-ugodne-kredite-organizatorjem-potovanj

 

P7-4 2021 – COVID Mikrokrediti

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil razpis  z oznako P7-4 2021 COVID Mikrokrediti, ki je razpisan iz sredstev Sklada skladov SID BANKE.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne Slovenije ter zagotavljanje hitrega in ugodnega financiranja, za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, bo le ta dostopen tudi pod zelo ugodnimi pogoji. Ti so izraženi v:

  • nižjih zahtevah po zavarovanju (5 menic podjetja),
  • nižji obrestni meri (6-mesečni EURIBOR + 0,8 %),
  • ročnosti kredita do 60 mesecev,
  • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
  • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
  • stroški odobritve in vodenja kredita se NE zaračunavajo.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro, mala in srednje velika podjetja locirana v Vzhodni kohezijski regiji, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo. Podjetja morajo imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID-19.

Dodatno pojasnilo:

Sredstva v višini 1 mio EUR so na voljo zaradi odstopov posameznih kreditojemalcev od že sklenjenih kreditnih pogodb oz. neizvedenega črpanja že odobrenih kreditov iz razpisa P2020 – MIKROKREDITI in P7-2 2020 – COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 in zadostujejo za 40-50 mikrokreditov, odvisno od višine zneskov.

Sklad ocenjuje na podlagi večletnih izkušenj izvajanja javnih razpisov za mikrokredite, da je za odobritev 1.000.000,00 eurov mikrokreditov zadostuje že med 50 in 60 vlog.

logotipi

Več o razpisu najdete na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/novice-in-objave/novice/sporocila-za-javnost/814-za-vzhodno-kohezijsko-regijo-dodatno-na-voljo-se-1-mio-eur-mikrokreditov

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic