Novosti in obvestila

Datum

15. Jun 2021

Kategorije

Deli z drugimi

SPS – Vavčerji, spodbude malih vrednosti za MSP – kateri so še odprti?

V sredini februarja 2021 je SPS objavil skupaj 13 vavčerskih pozivov.  Prijava na pozive je bila predvidena do konca marca 2023, vendar je zanimanje za nekatere preseglo vsa pričakovanja Zato so se nekateri, zaradi porabe sredstev, zaprli že nekaj tednov po odprtju, nekateri nekoliko kasneje. Nazadnje sta se zaprla 4.6.2021 še vavčer za certifikate in vavčer za prototipiranje
Tako je danes odprtih le še šest vavčerskih pozivov:

VAV-2 – Vavčer za patente, modele, znamke (NA VOLJO SAMO ZA VZHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!) – Namen vavčerja je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca. Pri pripravi vloge morajo prijavitelji upoštevati naslednje omejitve: minimalna zaprošena višina sofinanciranja 500,00 EUR, maksimalna 9.999,99 EUR*, maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.

VAV-4 – Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih – Namen vavčerja je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Pri pripravi vloge morajo prijavitelji upoštevati naslednje omejitve: minimalna zaprošena višina sofinanciranja 300,00 EUR, maksimalna 6.000,00 EUR, maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.

VAV-5 – Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino – Namen vavčerja je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah (vključno z B2B srečanji s podjetji). Pri pripravi vloge morajo prijavitelji upoštevati naslednje omejitve: minimalna zaprošena višina sofinanciranja 300,00 EUR, maksimalna 3.000,00 EUR, maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.

VAV-11 – Vavčer za statusno preoblikovanje družb (NA VOLJO SAMO ZA ZAHODNO KOHEZIJSKO REGIJO!) – Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: – samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, – delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali – zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oz. prihodkov od prodaje. Pri pripravi vloge morajo prijavitelji upoštevati naslednje omejitve: minimalna zaprošena višina sofinanciranja 1000,00 EUR, maksimalna 5.000,00 EUR, maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.

VAV 12 – Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mala in srednje velika podjetja – Namen vavčerja je podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oz. Evropske fundacije za upravljanje kakovosti) v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost (PRSPO) – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja. Pri pripravi vloge morajo prijavitelji upoštevati naslednje omejitve: minimalna zaprošena višina sofinanciranja 300,00 EUR, maksimalna 9.999,99 EUR*, maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.


VAV 13 – Vavčer za prenos lastništva – Namen in cilj vavčerja je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k izvedbi aktivnosti za pripravo in izvedbo prenosa lastništva z namenom, da se ohranijo delovna mesta, da poslovni subjekt posluje naprej in se poveča njegova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje. Prenos lastništva po tem javnem pozivu pomeni bodisi prenos oziroma prodajo večinskega poslovnega deleža v kapitalski družbi bodisi prenos podjetja (samostojnega podjetnika) na podjetnika prevzemnika v skladu z 72a. členom ZGD-1. Pri pripravi vloge morajo prijavitelji upoštevati naslednje omejitve: minimalna zaprošena višina sofinanciranja 500,00 EUR, maksimalna 9.000,00 EUR, maksimalna stopnja sofinanciranja do 60%.

*dodatni pogoji

Pripravila: Mojca Tominšek, SPOT svetovalka

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Prijava na Enovice in spletni
časopis “GOSPODARSKI IZZIVI”

Prejemajte poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke v naših elektronskih novicah. V novem spletnem časopisu spoznavajte  dobre  podjetniške  prakse, podjetja,  uspešne podjetnice in podjetnike.

Več novic