Zakonodajne novosti in nadzor na področju hotelirstva in gostinstva

okrogla miza

Ste hotelir?

Imate gostišče?

Imate probleme slediti spremembam pri državnem nadzoru s strani pristojnih inšpektoratov?

Potem si rezervirajte  torek 19.9 med 10.00 in 14.15 uro !

V okviru regijskega sveta malih hotelirjev na Štajerski gospodarski zbornici  težimo k olajšanju in izboljšanju sodelovanja med našimi člani in državnimi inšpekcijami katere pregledujejo, sankcionirajo in urejajo skladnost dela ponudnikov storitev na področju hotelirstva in gastronomije. Ker prihaja tukaj do nenehnih sprememb in v praksi do mnogih nejasnosti smo povabili predstavnike ključnih inšpektoratov s področij:

  • financ – Davčni inšpektorat Maribor
  • kadrov (delovni čas) – Inšpekcije nadzora delovnih razmerij
  • trga – Tržni inšpektorat RS
  • sanitarji in zdravja – Zdravstveni inšpektorat RS
  • varna hrana – Direktorat za varno hrano, veterinarstvo in varnost rastlin

Predstavili bodo novosti in spremembe. Skozi posamezna predavanja in dialog o problematiki bomo tako s strokovnjaki inštitucij nagovorili najbolj pereče probleme in se seznanili z rešitvami in prihajajočimi spremembami  na teh področjih.

Diskusija po predavanjih v okviru posameznega tematskega sklopa bo vodena na osnovi predhodno podanih vprašanj s strani članov regijskega sveta in udeležencev. Tako bomo predhodno že izbrali vprašanja za strokovnjake in se osredotočili na najbolj perečo problematiko.

Cilj prireditve je v enem dogodku združiti čim več informacij, ki jih potrebujete, da bo tudi v nadaljnje lahko vaš obrat deloval nemoteno in da boste seznanjeni s prihajajočimi spremembami s področja zakonodaje in nadzora.

Več podrobnosti, okviren program in spletno prijavo najdete 

Aleš Kegl

Bodimo povezani

Prijava na e-novice

Prejemajte novosti, poslovne novice, strokovne nasvete in vabila na dogodke!