Javni razpis za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva v mestni občini Ptuj za leto 2018

MESTNA OBČINA PTUJ JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE POMOČI ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI PTUJ ZA LETO 2018

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis za naslednje ukrepe po Pravilniku o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Mestni občini Ptuj:

–          Ukrep 1: sofinanciranje materialnih in nematerialnih investicij,

–          Ukrep 5: sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,

–          Ukrep 6: sofinanciranje zagona podjetij v inkubatorjih in parkih,

–          Ukrep 8: sofinanciranje zaposlovanja mladih,

–          Ukrep 9: sofinanciranje stroškov komunalnega prispevka.

Namen razpisa:

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo z namenom povečevanja možnosti za ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov in vzpostavljanja ugodnega podjetniškega in inovativnega okolja za razvoj podjetništva in inovativnosti v občini.

Pogoji za sodelovanje:

Upravičenci do pomoči so:

–          podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,

–          fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.

Razpisnik:

Mestna občina Ptuj

Rok:

Rok za oddajo vlog v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj je ponedeljek, 5. 11. 2018, do 15. ure, oziroma najkasneje ta dan oddana vloga na pošti kot priporočena pošiljka.

Dodatne informacije:

Brezplačno razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. Objavljena je tudi na spletnih straneh Mestne občine Ptuj, www.ptuj.si<http://www.ptuj.si/>, rubrika razpisi. Za dodatne informacije lahko pokličete na Mestno občino Ptuj Klavdijo Petek, tel. 02/748 29 40 ali pišete na elektronski naslov klavdija.petek@ptuj.si<mailto:klavdija.petek@ptuj.si>, z navedbo >razpis podjetništvo – de minimis.

Priponke

Marko Nemšak

Vodja marketinga in prodaje

Prijava na e-novice