Podravsko Podjetje Leta

Večer mediji in Štajerska gospodarska zbornica sta se pri iskanju najuspešnejših podjetij v regiji povezala in v sodelovanju s Prvo bonitetno agencijo – EBONITETE.SI pripravila izbor, ki s podelitvijo priznanj najuspešnejšim podravskim podjetjem izpostavlja dobra podjetja in daje spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji.

S podelitvijo priznanj najuspešnejšim podravskim podjetjem izpostavljamo dobra podjetja in dajemo spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji. Podravska regija ima uspešno podjetniško tradicijo, ki pa se spopada z drugačnimi izzivi kot druge slovenske regije.

Kljub propadu mnogih velikih podjetij v poosamosvojitveni preteklosti in okoliščinam, ki so narekovale razvoj v letih po osamosvojitvi, in tudi zaradi geografskega položaja, ki ga, resnici na ljubo, ni (z)mogla izkoristiti v svoj prid, je v regiji veliko idej, projektov in podjetij, ki omogočajo zaposlitev mnogim in si utirajo pot ne samo na lokalni in slovenski trg, ampak predvsem na globalnega; regija je namreč pomemben izvoznik. S projektom Podravsko podjetje predstavljamo najuspešnejša podjetja, ki si svoj kruh ustvarjajo na regijski, nacionalni in tudi svetovni ravni.

Kategorije izbora

Med podjetji, ki imajo sedež podjetja v regiji Podravje, izbiramo v štirih kategorijah, pri čemer bo v vsaki kategoriji izbrano 1 podjetje. Med prijavljenimi srednje velikimi in velikimi podjetji bomo izbrali tudi Naj zaposlovalca Podravja.

Naj mikro podjetje Podravja

Manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EURM

Naj majhno podjetje Podravja

Manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR

Naj srednje podjetje Podravja

Manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR

Naj veliko podjetje Podravja

Vsa podjetja katera presegajo kriterije za srednja podjetja lahko sodelujejo v kategoriji veliko podjetje Podravja 2018

Naj podjetje Podravja po izboru bralk in bralcev Večera

Na osnovi predstavitev bomo dali možnost glasovanja za tisto podravsko podjetje, ki je po mnenju bralcev in bralk Večera najbolj prepoznavno, pozitivno in uspešno. Glasovanje bo potekalo preko spletne strani Večera in glasovnic, ki bodo objavljene v časopisu Večer.

Perspektivno mlado podjetje Podravja

Mlado podjetje, ki izkazuje vzdržnost svojega poslovanja v kategorijah zaposlovanja, prihodkov, dodane vrednosti, dobička, razpolaganja z lastnimi finančnimi sredstvi ter primerno neto zadolženostjo glede na razpoložljiva lastna finančna sredstva.

NAČIN IZBORA

Na podlagi javno dostopnih podatkov se oblikuje baza podjetij glede na določene kategorije izbora. Vsa podjetja, ki se na podlagi javno dostopnih podatkov uvrstijo v izbor, obvestimo o uvrstitvi. Podjetja, ki so povabljena v izbor za naj zaposlovalca, se morajo ločeno prijaviti in oddati dodatne podatke. Na podlagi zbranih podatkov strokovna komisija razglasi finaliste in zmagovalce v posameznih kategorijah.

Analitični partner projekta Podravsko podjetje leta 2021