Najboljša podjetja Podravja

S projektom Podravsko podjetje leta smo šest let izbirali najuspešnejša podjeta Podravja v sodelovanju s časopisno hišo Večer.

Kategorije izbora

Med podjetji, ki imajo sedež podjetja v regiji Podravje, smo izbirali v štirih kategorijah, pri čemer smo v vsaki kategoriji iz brali eno podjetje. 

Med prijavljenimi srednje velikimi in velikimi podjetji smo izbrali tudi Naj zaposlovalca Podravja.

Leta 2023 smo izbor najuspešnejših podjetij nadgradili in razširili na celotno Štajersko.

Povezali smo se z Regionalno gospodarsko zbornico Celje in zasnovali veliko nagrado gospodarstva Štajerske – nagrado, ki jo ekonomska stroka podeljuje najuspešnejšim podjetjem na Štajerskem..

Štajerske gospodarske oskarje smo prvič podelili leta 2023 za leto 2022.

Naj mikro in malo podjetje Podravja

Manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.
Najboljše podjetje v kategoriji mikro in malih podjetij v letu 2021: Digitalna slikovna diagnostika d.o.o.

Naj srednje podjetje Podravja

Manj kot 250 zaposlenih in ima letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR
Najboljše podjetje v kategoriji srednje velikih podjetij v letu 2021: Filo d.o.o.

Naj veliko podjetje Podravja

Vsa podjetja katera presegajo kriterije za srednja podjetja lahko sodelujejo v kategoriji veliko podjetje.
Najboljše podjetje v kategoriji velikih podjetij v letu 2021: Impol d.o.o.

Naj podjetje Podravja po izboru bralk in bralcev Večera

Na osnovi predstavitev bomo dali možnost glasovanja za tisto podravsko podjetje, ki je po mnenju bralcev in bralk Večera najbolj prepoznavno, pozitivno in uspešno. Glasovanje bo potekalo preko spletne strani Večera in glasovnic, ki bodo objavljene v časopisu Večer.
Naj podjetje Podravja po izboru bralk in bralcev Večera v letu 2021: Impol d.o.o.

Perspektivno mlado podjetje Podravja

Mlado podjetje, ki izkazuje vzdržnost svojega poslovanja v kategorijah zaposlovanja, prihodkov, dodane vrednosti, dobička, razpolaganja z lastnimi finančnimi sredstvi ter primerno neto zadolženostjo glede na razpoložljiva lastna finančna sredstva.
Najboljše podjetje v kategoriji perspektivno mlado podjetje Podravja v letu 2021: Stala Haus d.o.o.

Naj zaposlovalec Podravja

Podjetje, ki izkazuje posebno skrb za svoje zaposlene in širšo lokalno okolje.
Naj zaposlovalec podravske regije za leto 2021: Aluminium Kety Emmi d.o.o.

Najboljša podjetja Podravja